Operasyonel Kiralama Konferansı 20-21 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da
Leaseurope İstatistikleri (Eylül 2012)
TBBB Kanun Tasarsı Komisyon Raporu (23 Mart 2012)
Finansal Kiralama işlemlerinde imalat makinelerinde KDV oranını %1’e indiren Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. (27 Kasım 2011)
The IASB and FASB are currently developing a new standard for accounting for lease and rental contracts
PWC-Benchmark study for leasing (17 August 2010)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV oranları 01 Aralık 2013
Yurt Dışından Yapılacak Finansal Kiralamalara İlişkin Usul ve Esaslar
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılılan Değişikliklerin İşlenmiş Hali (18/06/2011)
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Karşılıklara İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18/06/2011)
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı “Tedbirler Yönetmeliği”
Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan sözleşmelerde damga vergisi ve harç uygulaması
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değiliklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV oranları 31/12/2007
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı Ve İzahnamesi İle Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim Ve İçeriği Hakkında Tebliğ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO:319)
Mal Gruplarına Göre (YTL)

2015 YILI MAL GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

2015 YILI SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIM

2014 YILI MAL GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

2014 YILI SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIM

2013 YILI MAL GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

2013 YILI SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIM

2012 YILI MAL GRUPLARI(VARLIK KODLARINA GÖRE)

2012 YILI SEKTÖRLER

KONSOLİDE BİLANÇO VE KAR/ZARAR TABLOLARI

İŞLEM HACMİ TAHMİNLERİ 2013-2018

YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE’DE LEASİNG PENETRASYON ORANLARI

Mal Gruplarına Göre (TL)

Sektörlere Göre (TL)

2012   Üç’er Aylık

Yıllık

2012   Üç’er Aylık

Yıllık

2011   Üç’er Aylık

Yıllık

2011   Üç’er Aylık

Yıllık

2010   Üç’er Aylık

Yıllık

2010   Üç’er Aylık

Yıllık

2009   Üç’er Aylık

Yıllık

2009   Üç’er Aylık

Yıllık

2008   Üç’er Aylık

Yıllık

2008   Üç’er Aylık

Yıllık

2007   Üç’er Aylık

Yıllık

2007   Üç’er Aylık

Yıllık

2006   Üç’er Aylık

Yıllık

2006   Üç’er Aylık

Yıllık

 

 

 

 

 

 

Mal Gruplarına Göre (USD)

Sektörlere Göre (USD)

2012   Üç’er Aylık

Yıllık

2012   Üç’er Aylık

Yıllık

2011   Üç’er Aylık

Yıllık

2011   Üç’er Aylık

Yıllık

2010   Üç’er Aylık

Yıllık

2010   Üç’er Aylık

Yıllık

2009   Üç’er Aylık

Yıllık

2009   Üç’er Aylık

Yıllık

2008   Üç’er Aylık

Yıllık

2008   Üç’er Aylık

Yıllık

2007   Üç’er Aylık

Yıllık

2007   Üç’er Aylık

Yıllık

2006   Üç’er Aylık

Yıllık

2006   Üç’er Aylık

Yıllık

 

e-Leasing Dünyası Bülteni Kasım 2012
e-Leasing Dünyası Bülteni Ocak 2011
e-Leasing Dünyası Bülteni Eylül 2008
Leasing Dünyası Bülteni (sayı 19)
Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.