Görevi

 

 

Tebliğler

 

*         Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılılan Değişikliklerin İşlenmiş Hali  (18/06/2011)

*         Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Karşılıklara İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18/06/2011)

*         Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Karşılıklara İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (09/06/2010)

*         Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Karşılıklara İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15/04/2009)

*         Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Karşılıklara İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (06/03/2008)

*         Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( SIRA NO: 319)

*         Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı Ve İzahnamesi İle Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim Ve İçeriği Hakkında Tebliğ

*         Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 

 

 

Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.