Görevi

 

 

Kütüphane

 

Finansal Kiralama Kitapları

21.Yılında(Leasing) Sektör Durumu, Değer ve Beklentileri

İktisadi Araştırmalar Vakfı-Fider

2006

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat

Şevkiye Kapan

2009

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Hükümleri Çerçevesinde 5549 Sayılı kanunda Yer Alan Yükümlülükler

MASAK

2011

A Practical Guide to Leasing

Leaseurope/ Coopers&Lvbrand

1994

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Finansal Leasing uygulamaları

Fatma Bilgin-Hazine

 

Analyzing of Raising Capital in China and Turkey Shipping Sector , Comparison and Some Recommendations

Bunyamin Kamal

2011

Banka dışı finansal kuruluşlarda iç kontrol sistemlerinin kuruluşu ve faaliyetleri ile ilgili gelişmeler/beklentiler

PWC

2011

Bankacılıkta Kredi Türevlerinin Hissedar değerine Katkısı, Etkin Bir Şekilde Kullanımına İmkan sağlayacak Risk Yönetimi Yapılanması ve Finansal Raporlaması

Türkiye Bankalar Birliği-Dr.İhsan Uğur Delikanlı

2010

Bütün Yönleriyle Finansal Kiralama

Mehmet Koç

1999

Çağdaş Finansal Teknikler

Vefa Toroslu

2000

Dünyada ve Türkiye’de Finansal Hizmetlere Erişim ve Finansal Eğitim

TCMB

2011

Factoring

İş Bankası/İktisadi Araştırmalar Vakfı

1994

Faktoring’de Hukuksal Boyut Sempozyum

Faktoring Derneği

2009

Faktoring Sektörü Haziran 2011

Faktoring Derneği

2011

Finansal Kiralama

Nuray Ergül/Sezai Dumanoğlu

2003

Finansal Kiralama (Hukuk Sempozyumu) Görüşme Tutanağı

Fider

2004

Finansal Kiralama (Kanun ve Vergi Kanunlarına Göre)

Ali Tuğlu-Özkan Atila

2007

Finansal Kiralama (Leasing)

İktisat Bankası

1986

Finansal Kiralama (Leasing)

Mehmet Koç

2004

Finansal Kiralama (Leasing) Av.Osman Oy-Erhan ünal

Av.Nahide Tahan

2008

Finansal Kiralama (Leasing) İçtihatlı&Gerekçeli

M.Vefa Toroslu

2008

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi

Doç.Dr.Atilla Altop

1990

Finansal Kiralama (Mali Teşvik Uygulamaları)

Dr.İlhami Söyler

2007

Finansal Kiralama Hukuk Sempozyumu

FİDER

2004

Finansal Kiralama Hukuku Sempozyumu

FİDER

1999

Finansal Kiralama Kanunu (Açıklama ve İçtihatlı)

Gültekin Nazlıoğlu

1996

Finansal Kiralama Kanunu (Açıklamalı ve İçtihatlı)-Genişletilmiş Baskı

Gültekin Nazlıoğlu

1998

Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama (Leasing) Tanımı ve Hükümleri

Prof.Dr.Erden Kuntalp

1988

Finansal Kiralama Sektörünün Vergisel Boyutu Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısı

Fider

2009

Finansal Kiralama Semineri

İTO

1987

Finansal Kiralama ve Türkiye Uygulaması

Prof.Dr.Orhan Göker

2005

Finansal Kiralama Vergi Uygulamaları

Erdikler-Eratalar

2000

Finansal Kurumların Denetim ve Vergilemesi

Ahmet Erol

2000

Finansal Teknikler

Prof.Dr.Ali Ceylan

1995

Finansman Tekniği Olarak Kiralama (TSKB Finansal Kiralama Semineri)

TSKB

1985

FK Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Levent Yünlü

2002

Forfaiting

İş Bankası/İktisadi Araştırmalar Vakfı

1995

Gemi, Geminin Mütemmim Cüzü ile Teferruatı ve Bunların Finansal Kiralama Sözleşmesi ile Temini  Halinde ortaya Çıkabilecek Sorunlar

Dr.Jur.Bülent Sözen

2010

International Leasing -  Volume II

Sudhir P.Amembal

2000

International Leasing - Volume I

Sudhir P.Amembal

2000

İstikrarsız Ekonomilerde Ticaret ve Finansman Sahtekarlığı Semineri

ICC Türkiye

2011

Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama

Dr.M.Argun Köteli

1991

Leasing

İş Bankası/İkt.Araş.Md.

1994

Leasing – Factoring - Forfaiting

İş Bankası/İktisadi Araştırmalar Müd.

1985

Leasing and Asset Finance - 4th Edition

Euromoney

2003

Leasing in Europe

Leaseurope/Arthur Andersen

1992

Leasing in the European Union

Allgemene Leasing

1994

Leasing İşlemleri ve Muhasebesi

Vedat Toroslu

2000

Leasing İşlemleri ve Muhasebesi

Vefa Toroslu

2000

Leasing Law in the European Union

Howerd Rosen

1994

Leasing Taxation - 2000 Edition

KPMG

2000

Leasing Taxation - 2002 Edition

KPMG

2002

Leasing Taxation – 2011 Edition

KPMG

2011

Leasing:Vergilendirme ve Teşvik Sempozyumu

FİDER

2000

Non-Bank Financial Institutions and Capital Markets in Turkey

World Bank

2003

Operating Leases - Volume I

Sudhir P.Amembal

2000

Operating Leases - Volume II

Sudhir P.Amembal

2000

Rekabet El Kitabı

Rekabet Kurumu

 

Rekabet Hukukunun Temelleri

Barış Ekdi(Rekabet Başuzmanı)

2011

Sorularla Finansal Kiralama

İTO

1998

Şirketlerin Halka Arzında Aracılık Sürecinin Etkinliği

Prof.Dr.Güler Aras

2010

The Handbook of Equipment Leasing – Volume I

Shawn D.Halladay Sudhir P.Amembal

1995

The Handbook of Equipment Leasing – Volume II

Shawn D.Halladay Sudhir P.Amembal

1995

The Handbook of the Turkish Capital Markets

TSPAKB

2011

Tüm Yönleriyle Franchising, Forfaiting, Factoring, Leasing İşlemleri Vergi ve Muhasebe uygulamaları Rehberi

Taner Sarısoy

2011

Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama  Sözleşmesi (Leasing)

Köksal Kocaağa

1999

Türkiye’de Finansal Kiralama (Leasing) Esaslar ve Uygulama-I 

İktisadi Araştırmalar Vakfı

1989

Türkiye’de Finansal Kiralama (Leasing) Esaslar ve Uygulama-II

İktisadi Araştırmalar Vakfı

1996

Türkiye’de Kredi Kartı Piyasası

TCMB

2011

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası

TSPAKB

2011

 

 

 

Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.