Fider Yayınları

 

   Yayınlar

 

Dünya Leasing Verileri

 

2011 Yılı Dünya Leasing Verileri

  2010 Yılı Dünya Leasing Verileri
  2009 Yılı Dünya Leasing Verileri
  2008 Yılı Dünya Leasing Verileri
  2007 Yılı Dünya Leasing Verileri
  2006 Yılı Dünya Leasing Verileri

 

 

Yıllar İtibariyle Türkiye’de Leasing Penetrasyon Oranları:

 

Yıllar İtibariyle Türkiye’de Leasing Penetrasyon Oranları

 

 

Seminer ve Panel Notları:

 

30 Kasım 2011 Finansal Kiralama Sektörünün Geleceği ve Turkiye ekonomisine Katkıları Panel Notları

  Finansal Kiralama Sektörünün Vergisel Boyutu. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısı Seminer Notları (İstanbul 2009)
  Yılında leasing Sektörünün Durumu, Değerlendirmeler ve Beklentiler Seminer Notları (İstanbul 2006)
  Finansal Kiralama Hukuku Sempozyumu Notları (Galatasaray Üniversitesi 9 Ekim 2004)
  Leasing: Vergilendirme ve Teşvik Sempozyumu Notları (Abant 26-28 Mayıs 2000)
  Finansal Kiralama Hukuk Sempozyumu Notları (Abant 15-17 Ekim 1999)
  Türkiye’de Finansal Kiralama-Leasing(Esaslar ve Uygulama)Seminer Notları (İstanbul-1989)
  Türkiye’de Finansal Kiralama-Leasing (Esaslar ve Uygulama II) Seminer Notları (İstanbul-1996)

 

 

Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.