26 Haziran 2009 CUMA

 

26 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27270

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN

KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

            MADDE 1 – 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            “(2) Finansal kiralama sözleşmesine konu gayrimenkullerin, kiralayanın tüm riskinin tasfiye edildiğine ilişkin tarafların anlaşması ve bu konuda Kuruma bilgi verilmesi şartıyla, iki yıldan kısa olmamak üzere dört yıllık asgari sürenin dolması beklenmeksizin kiracıya devri mümkündür.”

            MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

            “İntibak

            GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası 26/6/2009 tarihinden önce yapılmış finansal kiralama sözleşmelerine de uygulanır.”

            MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/10/2006

26315

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/3/2008

26825

 

  Arkadaşıma gönder Yorum Ekle Yazıcıya Uyumlu Göster  


    AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO:319)
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı Ve İzahnamesi İle Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim Ve İçeriği Hakkında Tebliğ
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV oranları 31/12/2007
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değiliklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan sözleşmelerde damga vergisi ve harç uygulaması
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı “Tedbirler Yönetmeliği”
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Karşılıklara İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18/06/2011)
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılılan Değişikliklerin İşlenmiş Hali (18/06/2011)
Yurt Dışından Yapılacak Finansal Kiralamalara İlişkin Usul ve Esaslar
Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.